ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

รหัสทัวร์
090-00131
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - ต.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air (VZ) VietJet Air (VZ)

ไฮไลท์

  • วัดหลินอึ๋ง -  SON TRA MARINA CAFE – ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ - บานาฮิลล์                                                                                                                     
  • สะพานมังกร - ร้านไข่มุก –  เมืองโบราณฮอยอัน
  • ร้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ตลาดฮาน

     

แผนการเดินทาง

05.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

08.15 น.       ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เที่ยวบิน VZ964 (น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

09:55 น.       เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

จากนั้นเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง ดานัง (Linh Ung pagoda) วัดหลินอึ๋งแห่งนี้ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2004 เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองดานังในการสร้างวัดโดยมุ่งหวังที่จะให้คุ้มครองเมืองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ และอยู่ด้านทิศเหนือของดานัง ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2010  เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจำเมืองดานัง และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งสร้างเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลดานัง ขนาด สูงถึง 67 เมตร มีฐานกว้าง 35 เมตร ออกแบบให้ยืนบนฐานดอกบัว นับเป็นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานัง และยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นภาพวิวบรรยากาศเมืองดานังได้อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่คาเฟ่ลับที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล์Santorini Vibes มาก ๆสวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

นำท่านแวะช้อปปิ้งของฝากจากร้านเยื่อไผ่ จากนั้นทำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ( Ba Na Hill ) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน สไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเขาที่ระดับความสูง 1,487 เมตร ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้าขึ้นไปสู่เมืองบนยอดเขาบานาฮิลล์  ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็น กระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก (5,042 เมตร) และสูงที่สุดในโลก (1,368 เมตร) ระหว่างทางขึ้นท่านได้จะได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขา เมื่อนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขา ปราสาทย้อนยุคสไตล์ฝรั่งเศสสวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย มีมุมถ่ายรูปมากมาย  จุดที่เป็นไฮไลท์ คือ สะพานมือยักษ์ลอยฟ้า Golden Bridge ที่สามารถมองเห็นวิวจากมุมสูง และสัมผัสหมอกอย่างใกล้ชิด และยังมีเครื่องเล่นให้ได้สนุกสุดเหวี่ยงที่ Fantasy Park มี (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก) ***ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์จะมีเครื่องเล่นในหลายรูปแบบท้าทายมากมาย ความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื่นๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึก

ค่ำ       บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ

ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills **สำหรับห้อง 3ท่าน เก็บเพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง**

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สะพานมังกร (Dragon Bridge) คือ สะพานข้ามแม่น้ำฮัน (Han River) ที่เมืองดานัง ที่สุดของแลนด์มาร์กที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาดเมื่อแวะไปเยือนเมืองดานัง จากนำท่าน แวะถ่ายรูป Dragon Carp Statue สำหรับชาวเอเชีย ปลาคาร์ฟเป็นมาสคอตที่สำคัญมาก สัตว์ชนิดนี้เป็นตัวแทนของพลัง ความโชคดี และอำนาจ นอกจากนี้ มังกรยังมีตราสัญลักษณ์ที่รวมถึงความสามารถในการทะยานไปในอากาศและจมดิ่งลงไปใต้เกลียวคลื่นทั้งในฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก นำท่าน

นำท่านชม ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นเครื่องประดับ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณฮอยอัน เป็นตัวอย่างที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารและแผนผังถนนสะท้อนถึงอิทธิพลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างแหล่งมรดกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เมืองโบราณฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนามตอนกลางของเวียดนาม บนฝั่งเหนือใกล้ปากแม่น้ำทูบอน เป็นเมืองท่าการค้าขนาดเล็กที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในช่วงศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ซึ่งมีการค้าขายกันอย่างแพร่หลายทั้งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมพื้นเมืองและต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อยุโรปในภายหลัง) ที่รวมกันเพื่อสร้างการอยู่รอดที่ไม่เหมือนใครนี้ ตัวเมืองประกอบด้วยอาคารโครงไม้ 1,107 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยมีกำแพงอิฐหรือผนังไม้ ซึ่งรวมถึงอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นถิ่นเชิงพาณิชย์และในประเทศ โดยเฉพาะตลาดเปิดและท่าเรือข้ามฟาก และสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา เช่น เจดีย์และบ้านลัทธิครอบครัว . บ้านปูกระเบื้องและส่วนประกอบไม้แกะสลักด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม จัดวางเรียงชิดกันเป็นแถวแน่นไม่ขาดสายตามถนนคนเดินแคบๆ นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ญี่ปุ่นชั้นดีที่มีเจดีย์อยู่ด้วย ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แผนผังถนนเดิมซึ่งพัฒนาขึ้น เมื่อเมืองกลายเป็นท่าเรือยังคงอยู่ ประกอบด้วยตารางถนนที่มีแกนหนึ่งขนานกับแม่น้ำ และอีกแกนหนึ่งของถนนและตรอกซอกซอยตั้งเป็นมุมฉากกับแม่น้ำ

นำท่านชม ร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นที่ระลึก

นำท่านสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

ค่ำ   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

ที่พัก Magnolia Hotel Da Nang หรือเทียบเท่า

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ ชาวไทย สินค้ากี่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรมเช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร, โคมไฟ, ผ้าปัก, กระเป๋าปัก, ตะเกียบไม้แกะสลักชุดอำาวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

**บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**

10:40        ออกเดินทางจากสนามบินดานัง โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบิน VZ965

12:20        ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 6715,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 6714,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 6716,900 บาท4,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
รหัส 090-00131 ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67 - ต.ค.67
เดินทางโดย VietJet Air (VZ)
ดูเพิ่มเติม https://www.gurutrip.co.th/tour.php?tour_id=5567

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/357/090-00131.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท กูรูทริป จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09033
โทร 02-003-1196 ,061-229-6955
LINE ID @GuruTrip
อีเมล info.gurutrip@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศ
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท กูรูทริป จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09033

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา