โทร: 02-003-1196 Hotline: 061-229-6955 Email: info.gurutrip@gmail.com

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/09033 เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์

ระยะเวลา

เที่ยว

วัดบงอึนซา  - ห้องสมุด Starfield ห้าง Coex Mall  - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 1 วันครึ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ – ช้อปปิ้งย่านอีแด (Ewha Womans University)  - ศูนย์โสม -ศูนย์น้ำมันสนเ

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS+

ทัวร์เกาหลี-SEOUL-PLUS-5

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
03 มี.ค. 2567 - 06 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
04 มี.ค. 2567 - 07 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
05 มี.ค. 2567 - 08 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
06 มี.ค. 2567 - 09 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
07 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
08 มี.ค. 2567 - 11 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
09 มี.ค. 2567 - 12 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
10 มี.ค. 2567 - 13 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
11 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
12 มี.ค. 2567 - 15 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
13 มี.ค. 2567 - 16 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
14 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
15 มี.ค. 2567 - 18 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
16 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
17 มี.ค. 2567 - 20 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
18 มี.ค. 2567 - 21 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
19 มี.ค. 2567 - 22 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
20 มี.ค. 2567 - 23 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
21 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
22 มี.ค. 2567 - 25 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
23 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
24 มี.ค. 2567 - 27 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
25 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
26 มี.ค. 2567 - 29 มี.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
27 มี.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
28 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
29 มี.ค. 2567 - 01 เม.ย. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
30 มี.ค. 2567 - 02 เม.ย. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
31 มี.ค. 2567 - 03 เม.ย. 2567 13,499 บาท 5,000 บาท จอง
01 เม.ย. 2567 - 04 เม.ย. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
02 เม.ย. 2567 - 05 เม.ย. 2567 14,499 บาท 5,000 บาท จอง
03 เม.ย. 2567 - 06 เม.ย. 2567 14,999 บาท 5,000 บาท จอง
04 เม.ย. 2567 - 07 เม.ย. 2567 16,999 บาท 5,000 บาท จอง
05 เม.ย. 2567 - 08 เม.ย. 2567 14,499 บาท 5,000 บาท จอง
06 เม.ย. 2567 - 09 เม.ย. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
07 เม.ย. 2567 - 10 เม.ย. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
08 เม.ย. 2567 - 11 เม.ย. 2567 14,999 บาท 5,000 บาท จอง
09 เม.ย. 2567 - 12 เม.ย. 2567 15,999 บาท 5,000 บาท จอง
10 เม.ย. 2567 - 13 เม.ย. 2567 16,999 บาท 5,000 บาท จอง
11 เม.ย. 2567 - 14 เม.ย. 2567 17,999 บาท 5,000 บาท จอง
12 เม.ย. 2567 - 15 เม.ย. 2567 18,999 บาท 5,000 บาท จอง
13 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567 18,999 บาท 5,000 บาท จอง
14 เม.ย. 2567 - 17 เม.ย. 2567 16,999 บาท 5,000 บาท จอง
15 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567 14,999 บาท 5,000 บาท จอง
16 เม.ย. 2567 - 19 เม.ย. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
17 เม.ย. 2567 - 20 เม.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
18 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
19 เม.ย. 2567 - 22 เม.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
20 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
21 เม.ย. 2567 - 24 เม.ย. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
22 เม.ย. 2567 - 25 เม.ย. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
23 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
24 เม.ย. 2567 - 27 เม.ย. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
25 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
26 เม.ย. 2567 - 29 เม.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
27 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
28 เม.ย. 2567 - 01 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
29 เม.ย. 2567 - 02 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
30 เม.ย. 2567 - 03 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
01 พ.ค. 2567 - 04 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
02 พ.ค. 2567 - 05 พ.ค. 2567 13,999 บาท 5,000 บาท จอง
03 พ.ค. 2567 - 06 พ.ค. 2567 15,999 บาท 5,000 บาท จอง
04 พ.ค. 2567 - 07 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
05 พ.ค. 2567 - 08 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
06 พ.ค. 2567 - 09 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
07 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
08 พ.ค. 2567 - 11 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
09 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
10 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
11 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
12 พ.ค. 2567 - 15 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
13 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
14 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
15 พ.ค. 2567 - 18 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
16 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
17 พ.ค. 2567 - 20 พ.ค. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
18 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567 12,499 บาท 5,000 บาท จอง
19 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
20 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
21 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
22 พ.ค. 2567 - 25 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
23 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
24 พ.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
25 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567 11,499 บาท 5,000 บาท จอง
26 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
27 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
28 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
29 พ.ค. 2567 - 01 มิ.ย. 2567 11,499 บาท 5,000 บาท จอง
30 พ.ค. 2567 - 02 มิ.ย. 2567 12,999 บาท 5,000 บาท จอง
31 พ.ค. 2567 - 03 มิ.ย. 2567 14,999 บาท 5,000 บาท จอง
01 มิ.ย. 2567 - 04 มิ.ย. 2567 11,999 บาท 5,000 บาท จอง
02 มิ.ย. 2567 - 05 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
03 มิ.ย. 2567 - 06 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
04 มิ.ย. 2567 - 07 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
05 มิ.ย. 2567 - 08 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
06 มิ.ย. 2567 - 09 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
07 มิ.ย. 2567 - 10 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
08 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
09 มิ.ย. 2567 - 12 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
10 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
11 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
12 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
13 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
14 มิ.ย. 2567 - 17 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
15 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
16 มิ.ย. 2567 - 19 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
17 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
18 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
19 มิ.ย. 2567 - 22 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
20 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
21 มิ.ย. 2567 - 24 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
22 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
23 มิ.ย. 2567 - 26 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
24 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
25 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง
26 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
27 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
28 มิ.ย. 2567 - 01 ก.ค. 2567 10,999 บาท 5,000 บาท จอง
29 มิ.ย. 2567 - 02 ก.ค. 2567 10,499 บาท 5,000 บาท จอง
30 มิ.ย. 2567 - 03 ก.ค. 2567 9,999 บาท 5,000 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

ทัวร์ต่างประเทศ

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/09033
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)


ข้อมูลการติดต่อ


โทร: 02-003-1196
Email : info.gurutrip@gmail.com
Hotline : 061-229-6955
Line : @GuruTrip

Socal Network

© 2024 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call