โทร: 02-003-1196 Hotline: 061-229-6955 Email: info.gurutrip@gmail.com

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/09033 เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ 007-8125

ระยะเวลา

เที่ยว

เช็คอินฮาวายแดนมังกร  สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ ชมเกาะดอกไม้ทะเล OCEAN FLOWER ISLAND

ทัวร์จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ เกาะดอกไม้ทะเล

ทัวร์จีน-ซานย่า-ไหโข่ว-ไหหลำ-เกาะดอกไม้ทะเล

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
07 มี.ค. 2567 - 12 มี.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
09 มี.ค. 2567 - 14 มี.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
14 มี.ค. 2567 - 19 มี.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
16 มี.ค. 2567 - 21 มี.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
21 มี.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
23 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
28 มี.ค. 2567 - 02 เม.ย. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
30 มี.ค. 2567 - 04 เม.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
04 เม.ย. 2567 - 09 เม.ย. 2567 14,990 บาท 4,000 บาท จอง
06 เม.ย. 2567 - 11 เม.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
11 เม.ย. 2567 - 16 เม.ย. 2567 15,990 บาท 5,000 บาท จอง
13 เม.ย. 2567 - 18 เม.ย. 2567 15,990 บาท 5,000 บาท จอง
18 เม.ย. 2567 - 23 เม.ย. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
20 เม.ย. 2567 - 25 เม.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
25 เม.ย. 2567 - 30 เม.ย. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
27 เม.ย. 2567 - 02 พ.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
02 พ.ค. 2567 - 07 พ.ค. 2567 14,990 บาท 4,000 บาท จอง
04 พ.ค. 2567 - 09 พ.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
09 พ.ค. 2567 - 14 พ.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
11 พ.ค. 2567 - 16 พ.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
16 พ.ค. 2567 - 21 พ.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
18 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
23 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567 13,990 บาท 4,000 บาท จอง
25 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
30 พ.ค. 2567 - 04 มิ.ย. 2567 14,990 บาท 4,000 บาท จอง
01 มิ.ย. 2567 - 06 มิ.ย. 2567 14,990 บาท 4,000 บาท จอง
06 มิ.ย. 2567 - 11 มิ.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
08 มิ.ย. 2567 - 13 มิ.ย. 2567 11,990 บาท 4,000 บาท จอง
13 มิ.ย. 2567 - 18 มิ.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
15 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567 11,990 บาท 4,000 บาท จอง
20 มิ.ย. 2567 - 25 มิ.ย. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
22 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567 11,990 บาท 4,000 บาท จอง
27 มิ.ย. 2567 - 02 ก.ค. 2567 12,990 บาท 4,000 บาท จอง
29 มิ.ย. 2567 - 04 ก.ค. 2567 11,990 บาท 4,000 บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

ทัวร์ต่างประเทศ

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/09033
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)


ข้อมูลการติดต่อ


โทร: 02-003-1196
Email : info.gurutrip@gmail.com
Hotline : 061-229-6955
Line : @GuruTrip

Socal Network

© 2024 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.


About

Contact

Call