โทร: 02-101-8923
เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ (09.00 - 19.00)

ดาวร์โหลดโปรแกรมทัวร์

ข้อมูลทัวร์

รหัสทัวร์ GTJ03000150

ระยะเวลา มีนาคม - พฤษภาคม 2561

เที่ยว

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด-โกเท็มบะเอ้าต์เลต-บุฟเฟ่ต์ขาปู-แช่อนเซน-ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-Free day เต็มวัน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO ซากุระบ๊านบาน 5วัน3คืน

TOKYO ซากุระบ๊านบาน 5วัน3คืน

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดจอง:ผู้ใหญ่
(พักคู่)
01 มี.ค. 2561 - 05 มี.ค. 2561 24,900 บาท 8,900 บาท 24,900 บาท บาท บาท จอง
02 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
03 มี.ค. 2561 - 07 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
04 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
05 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
06 มี.ค. 2561 - 10 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
07 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
08 มี.ค. 2561 - 12 มี.ค. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
09 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
11 มี.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
12 มี.ค. 2561 - 16 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
13 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
14 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
15 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
18 มี.ค. 2561 - 22 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
19 มี.ค. 2561 - 23 มี.ค. 2561 25,900 บาท 8,900 บาท 25,900 บาท บาท บาท จอง
20 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
21 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
22 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561 27,900 บาท 8,900 บาท 27,900 บาท บาท บาท จอง
23 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
24 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
25 มี.ค. 2561 - 29 มี.ค. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
26 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
27 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
28 มี.ค. 2561 - 01 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
29 มี.ค. 2561 - 02 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
30 มี.ค. 2561 - 04 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
30 มี.ค. 2561 - 03 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
01 เม.ย. 2561 - 05 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
02 เม.ย. 2561 - 06 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
03 เม.ย. 2561 - 07 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
04 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
05 เม.ย. 2561 - 09 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
06 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
09 เม.ย. 2561 - 13 เม.ย. 2561 37,900 บาท 8,900 บาท 37,900 บาท บาท บาท จอง
10 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง
11 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง
14 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561 34,900 บาท 8,900 บาท 34,900 บาท บาท บาท จอง
15 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
16 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
17 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
17 เม.ย. 2561 - 21 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
18 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
19 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
20 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
21 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
23 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561 28,900 บาท 8,900 บาท 28,900 บาท บาท บาท จอง
25 เม.ย. 2561 - 29 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
26 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561 29,900 บาท 8,900 บาท 29,900 บาท บาท บาท จอง
28 เม.ย. 2561 - 02 พ.ค. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง
29 เม.ย. 2561 - 03 พ.ค. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง
30 เม.ย. 2561 - 04 พ.ค. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง
01 พ.ค. 2561 - 05 พ.ค. 2561 44,900 บาท 8,900 บาท 44,900 บาท บาท บาท จอง

รายละเอียดการเดินทาง

บริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน

หาเรื่องเที่ยว

วีซ่า

โรงแรม

บริษัท กูรูทริป จำกัด

88/35 หมู่บ้านดุสิตแกรนต์ปาร์ค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


โทร: 02-101-8923

เวลาทำการ:
จันทร์ - เสาร์
(09.00 - 19.00)

ทัวร์ต่างประเทศ

© 2018 Guru Trip Co.,ltd All Rights Reserved.

Top

About

Contact

Call